Inga nyheter funna just nu...

Inga nyheter funna just nu...

Inga nyheter funna just nu...

Realtid.se

Minskat resultat för Danske Bank

Danske Banks resultat för första halvåret var nästan 30 procent lägre än fjolårets. Kostnader för “utveckling och satsningar inom det regulatoriska område” anges vara orsaken. Det framgår av bankens delårsrapport.  @2019-07-18 16:00

Länsförsäkringar Banks satsning på lokal förankring ger resultat

Länsförsäkringar Bank ökade rörelseresultatet med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt såg banken en tillströmning av nya kunder vilket kan förklaras med bankens lokala förankring. Det framgår av företagets delårsrapport.  @2019-07-18 13:57

Collector Bank växlar upp inom privatlån

Nischbanken Collector Bank ökar resultatet med 22 procent jämfört med förra året. Bland annat går bankens privatlån mycket bättre än tidigare. Det visar bankens delårsrapport.  @2019-07-18 11:17

Nordea brottas med lägre resultat

Nordeas intäkter backade med 13 procent jämfört med förra året och kostnaderna ökade med sex procent. Periodens resultat minskade med hela 39 procent. “Vår prestation är inte tillfredsställande” säger bankens vd  Casper von Koskull i bankens delårsrapport.  @2019-07-18 09:55

Sagax investerar på ny marknad

Sagax har genom två separata transaktioner förvärvat sju fastigheter i Madrid och en fastighet i Barcelona. Investeringen uppgår sammanlagt till motsvarande 200 miljoner kronor. @2019-07-18 08:00

Fondförmögenheten i Sverige ökar

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juni  med 152 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juni till 4 631 miljarder. Det skriver Fondbolagens förening i en rapport.  @2019-07-17 15:33

Balder tappade drygt en halv miljard

Fastighetsbolagets resultat efter skatt var nästan 600 miljoner kronor lägre än föregående år. Samtidigt är ambitionen att fortsätta växa. Det framgår av bolagets delårsrapport.  @2019-07-17 14:06

Ingen avsättning till Oktogonen under andra kvartalet

Handelsbanken gjorde inte någon reservering till Oktogonen under det andra kvartalet heller. Det framgår av bankens delårsrapport.  @2019-07-17 12:44

Swedbank sänker utdelningen

Storbanken ändrar sin utdelningspolicy från 75 till 50 procent av vinsten. Syftet anges vara att “stärka bankens kapitalposition”. Det framgår av Swedbanks delårsrapport.  @2019-07-17 09:47

Handelsbanken avvecklar sin verksamhet i Polen

Handelsbanken stänger sitt kontor i Warszawa på grund av för svag lönsamhet. Verksamheten i Polen kommer att avvecklas under 2020.  @2019-07-17 08:09

Svensk Exportkredit ökade sin utlåning

Trots att den svenska ekonomin befinner sig i en avmattningsfas är exportföretagen fortsatt välmående. Det framgår av Svensk Exportkredits delårsrapport. @2019-07-16 15:00

“Historisk data inte längre tillräckligt för att ta bra beslut”

Trender baserade på hur marknaden utvecklats historiskt ligger inte sällan till grund för beslut om hur svenska företag ska agera framåt. Problemet med det är att gammal data inte längre är tillräckligt för kunna ta bra beslut. Det skriver Fredrik Ohlsen, CEO på driftleverantören Basefarm. @2019-07-16 13:16

Hemfosa vill växa i Finland

Fastighetsbolaget Hemfosas hyresintäkter ökade med 16 procent tack vare en växande fastighetsportfölj. Samtidigt ökade resultatet efter skatt med 13 procent, där ökningen i andra kvartalet var 19 procent. Det visar bolagets delårsrapport. “Vi ska växa vårt fastighetsbestånd till 50 miljarder kronor inom fem år” säger Hemfosas vd Caroline Arehult till Realtid.  @2019-07-16 10:14

Serneke har tecknat avtal med Cernera Fastigheter 

Serneke Bygg ska bygga ett flerbostadshus med 43 bostadsrätter i Bergdalen i Borås. Ordersumman uppgår till cirka 74 miljoner kronor. @2019-07-16 08:23

Securitas förvärvar risk management-tillgångar i USA

Securitas dotterbolag Securitas Critical Infrastructure Services har ingått avtal om att förvärva vissa av MSM Security Services LLCs tillgångar inom området utredning och bakgrundskontroller. Köpeskillingen uppgår till cirka 102 miljoner kronor.   @2019-07-15 16:38

Kinnevik ökar innehavet i Livongo

Investmentbolaget Kinnevik köper  aktier i det amerikanska, digitala och snart börsnoterade hälsovårdsbolaget Livongo för en totalsumma om cirka en halv miljard kronor. Därutöver har Kinnevik anmält intresse för att köpa nyemitterade aktier i bolaget för cirka 200 miljoner kronor.  @2019-07-15 14:14

Balder förvärvar fastigheter för drygt en miljard

Fastighetsbolaget Balder har i tre transaktioner avtalat om att förvärva fyra fastigheter för cirka 1,6 miljarder kronor. @2019-07-15 11:00

Nordnet utbetalar miljoner i återbäring till deltagarna i aktielåneprogrammet

 Nordnet betalar ut drygt 6,5 miljoner kronor inom ramen för det aktielåneprogram som lanserades under slutet av 2018. Utbetalningen har fördubblats sedan föregående tillfälle. @2019-07-15 09:23

Kvinnliga jurister klarar sig bättre lönemässigt än kvinnor i andra branscher

UPPDATERAD Löneutvecklingen bland kvinnor som fyllt 50 stagnerar. Det visar Juristbarometern som nyligen släpptes av Jurek Rekrytering och Bemanning. Det som sticker ut är att kvinnliga jurister inte tappar lika mycket i lön som kvinnor i andra branscher. "Jurister vet sitt värde" säger Shervin Razani, vd på Jurek Rekrytering och Bemanning, till Realtid.  @2019-07-15 08:28

Bakslag för Länsförsäkringar i ny HD-dom

Högsta domstolen har kommit med avgöranden i de så kallade Mattsson- och Connecta-målen. HD:s domar går på samma linje som EU-domstolens förhandsavgörande. I båda fallen har det rört sig om försäkringsförmedling — vilket innebär att de skadelidande har rätt till ersättning ur förmedlarens ansvarsförsäkring. @2019-07-12 16:15

Motigo Webstats - Free web site statistics Personal homepage website counter